Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Проекти

Актуална информация

Реализирани проекти

Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
English
Français

 

 

 

 

 

 


Актуална информация

 

Реализирани проекти


Група за обучение на лидери на Балинтови групи

Център Динамика участва в организирането на започналото през 2008 г. и завършило през 2010 г. обучение на група терапевти, които се подготвят за лидери на Балинтови групи. То се води от д-р Vivian Pramataroff (http://pramataroff.de/). Балинтовите групи са основен метод за обучение на лекарите (и на професионалисти от помагащите професии) в умения да отчитат и използват особеностите на взаимоотношението между лекар и пациент. Този подход е разработен от Майкъл Балинт (психоаналитик) и е подробно описан в преведената и на български негова книга "Лекарят, неговият пациент и болестта".

Терапевтична работа с пейзажни генограми

През 2009 г. Център Динамика организира поредица от 3 еднодневни семинара за терапевти на тема "Работа с пейзажни генограми" с водещ Chantal Nève-Hanquet (психодраматист, семеен терапевт и психоаналитик). Пейзажната генограма предлага творчески подход към изследването на семейната история и как тя влияе върху индивидуалното развитие на човек.

Позитивният опит от проведените семинари доведе до планирането на следваща поредица от обучения на тема "Терапевтична работа с предмети-посредници", проведени през 2010 г.

Справяне с депресията и тревожността в медицинската практика:
Обучение на общопрактикуващи лекари по психично здраве

В периода 2007 - 2008 г. екип от Център Динамика изпълняваше обучителна роля в този проект, насочен към първичните здравни грижи и посрещането на най-честите психични разстройсва - депресия и тревожност. Непосредствените цели на проекта бяха:

  • Обучение на обучители за преподаване на депресия и тревожност за общопрактикуващи лекари;
  • Обучение на ОПЛ в България за справяне с депресията и тревожността в общата медицинска практика.

В хода на работата беше изработен модел за обучение на общопрактикуващи лекари по въпросите на депресията и тревожността в първичната практика.

Проектът беше осъществен в рамките на двустранна спогодба за сътрудничество между Република България и регион Фландрия, кралство Белгия чрез центровете за сътрудничество със СЗО към НЦООЗ, София и BICRA, Белгия.

Сътрудничество при работа с деца и техните семейства

От май 2005 г. до февруари 2006 г. екип от център Динамика организира поредица от срещи със специалисти от Дирекция “Социално подпомагане” към МТСП, педагогически съветници и психолози от частни и общински училища. Целта бе очертаване на параметрите на успешна съвместна работа с институции, работещи с деца и техните семейства. На срещата бяха представени:

  • програма за работа с деца и юноши и програма за консултиране на семейства, утвърдени в практиката на Центъра;
  • услугите, за които център Динамика е лицензиран пред ДАЗД и АСП;
  • програма “Консултативен център за родители”, насочена към обучение и консултиране на родители;
  • форми на работа с кандидат осиновители и осиновители.

Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход.
Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Проектът бе насочен към ефективното сътрудничество между общопрактикуващи лекари и други специалисти за посрещане на емоционалните и психични проблеми на пациенти със сърдечно-съдовите заболявания. Имаше обучителен характер с практическа ориентация и бе изграден върху използване на интерактивни техники.

Този проект бе осъществен в периода януари - октомври 2005 г. с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”, София. Проектът бе реализиран от “Фондация за психичноздравни изследвания и развитие” в сътрудничество с “Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране Динамика” и “Сдружение на общопрактикуващите лекари в град София”.

Подробна информация за проекта можете да получите от http://projects.dinamika-sofia.com/

Малка група за общопрактикуващи лекари с водещ д-р Веселка Христова

       В рамките на проект "Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания" стартира група за обучение на общопрактикуващи лекари от месец януари до месец юли 2005 г.
       Срещите на групата бяха веднъж седмично с продължителност от 2 академични часа. Оптималният брой на участниците е 8 – 12 души. Метод на работа – максимално приближение до Балинтовия тип група, или работа с процесите на пренос и контрапренос. Това означава, че се изследва взаимоотношението лекар – пациент: обсъждат се чувствата, които пациентът пораждат у лекаря и начинът, по който той реагира на тях и ги оползотворява. Целта е лекарят да стане по-чувствителен към съзнаваните и несъзнавани потребности на пациента и да се справя по-ефективно с психосоциалната проблематика.
       След приключването на проекта общопрактуващите лекари, участници в групата - отчитайки ползата за клинична си работа и квалификация - продължиха груповата си работа вече като частно начинание. Групата продължи да работи до 2007 г.

Малка група за пациенти със сърдечно-съдови заболявания с водещ д-р Веселка Христова

       В рамките на проект Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания се провежда група за пациенти с такива проблеми от месец април до месец юли 2005 г.
       Срещите на групата са веднъж седмично с продължителност от 2 академични часа. Оптималният брой на участниците е 8 – 12 души. Основна цел на групата е предоставяне на информация и подкрепа, психообучение и постигане на контрол над симптомите и емоционалните реакции към болестта. Една по-далечна цел е възможността за лично развитие чрез ползване на групата като среда и инструмент за научаване и себепознание.

отначало

 


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.