Д  И  Н  А  М  И  К  А

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЧНО И

ПСИХИАТРИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ

 

 

Начало
Терапия и консултиране
Консултации онлайн
Ковид-19
Проекти
Обучения
Екип
Психичното
на фокус
Обяви
Координати
 English
 Français

 

 

 

 

 

 


Съобщения

Курс: Базисни терапевтични умения - първа част. През настоящата академична година (2020-2021) предстои ново издание на курса. Обучението е предназначено за професионалисти в областта на помагащите професии. Включването в курса става след интервю с водещия. Желаещите да участват могат да се заявят като изпратят кратка биография и мотивационно писмо на dinamika.sofia@gmail.com с предмет (subject) "бту". Срокът за заявяване е удължен до 20 октомври 2020 г. За повече информация относно обучението вижте тук, а също можете да се обадите в Център Динамика (тел. 02 943 1102).

Група за супервизия. В настоящата академична година (2020-2021) продължава работата на групата по супервизия. Сесиите се провеждат веднъж месечно в събота от 14.00 до 17.15 часа. В групата има възможност да се включат още двама нови члена. При интерес можете да се заявите с кратко писмо и автобиография на dinamika.sofia@gmail.com или да позвъните на телефона в Динамика 02 943 1102 (срок: до 15 октомври 2020 г.). За повече информация за работата на групата вижте тук.


Описание на Центъра:

Център Динамика е служба, която предлага психотерапия, психологично и психиатрично консултиране. В центъра работи екип от професионалисти, специализирани в различни психотерапевтични подходи. В своята работа терапевтите  от Център Динамика се ръководят предимно от психоаналитичните (психодинамични) теории, откъдето идва и името на службата. Същевременно Центърът предлага възможности за обучение и супервизия на професионалисти. Обучителните програми са с практическа насоченост и са непосредствено свързани с терапевтичния опит в службата.

Център Динамика е създаден от група психолози и психиатри през 1995 г. с основна задача да предоставя психотерапевтични и психосоциални услуги. От 2001 г. е регистриран като лечебно заведение. Статутът на специализирана групова практика дава по-ясна законова рамка за дейността на Центъра, чиято основна цел е постигането на психично благополучие на клиентите (индивиди и семейства). При смяната на типа регистрация на службата се запазва основната насоченост на работата, която продължава да бъде предимно с психотерапевтична ориентация.

Същностна характеристика на Център Динамика е работата в екип. Екипният принцип осигурява поддържането на високо качество на услугите и по-сполучливо съобразяване с индивидуалните потребности на клиентите. Този начин на работа позволява съчетаване на различни терапевтични подходи при спазване на  ясни професионални стандарти и процедури.

Центърът си сътрудничи с широка мрежа от служби и професионалисти (психолози, общопрактикуващи лекари, психиатри, педагогически съветници и др.).

 

Мисията на Центъра е:

  • да работи за постигане на психично и емоционално благополучие на клиентите си;
  • да допринася за изграждане и поддържане на стандартите за добра терапевтична практика;
  • да повишава и обогатява опита на професионалисти чрез обучителна дейност.

 

Поддържане на качеството

Център Динамика се ръководи от убеждението, че предоставянето на оптимална помощ изисква постоянна грижа за поддържане на високи професионални стандарти. Това се постига чрез:

  • процедурите на центъра, които включват редовни екипни съвещания и клинични обсъждания;
  • продължаващо обучение и усъвършенстване на професионалистите от Центъра;
  • разработване на проекти в областта на помагането – приложни, обучителни и изследователски;
  • работа в мрежа с други професионалисти и служби.

отначало

 


Creative Commons License Съдържанието на този сайт се разпространява под условията на Криейтив Комънс лиценз.